مرور برچسب

نفت و گاز

تحلیل کاهش قیمت نفت با استفاده از بیگ دیتا

تحلیل سقوط قیمت نفت با استفاده از بیگ دیتا سقوط قیمت نفت یکی از موضوعات برجسته در جهان است. ما صد ها هزار مقاله جدید را 6 ماه قبل و بعد از افزایش قیمت نفت و گاز مورد ارزیابی قرار دادیم.این نمودار شبکه ای گفت و گو جوامع در مورد…