نفت و گاز

Tag: نفت و گاز

تحلیل کاهش قیمت نفت با استفاده از بیگ دیتا

تحلیل سقوط قیمت نفت با استفاده از بیگ دیتا سقوط قیمت نفت یکی از موضوعات برجسته در جهان است. ما صد ها هزار مقاله جدید را ۶ ماه قبل و...

۱۳۹۵-۰۳-۲۵