استفاده دولت از ابزار مانیتورنگ برای مقابله با مردم مصر
Permalink

استفاده دولت از ابزار مانیتورنگ برای مقابله با مردم مصر

  کارشناسان میگویند پلیس مصر به دنبال توسعه نرم افزار رسانه ای مانیتورینگ اجتماعیست که…

ادامه مطلب...