سیستم Crisis Text Line برای مشاوره روانی به جوان های غربی
Permalink

سیستم Crisis Text Line برای مشاوره روانی به جوان های غربی

در آگوست سال ۲۰۱۱ سازمان اجتماعی DoSomething.org که بر روی مشکلات جوان ها تمرکز می…

ادامه مطلب...