مدیریت ریسک

Tag: مدیریت ریسک

کنفرانس تکامل مالی: هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، مالت

کنفرانس تکامل مالی: هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، مالت – ۲۵ اردیبهشت ۹۸

گفته می‌شود که هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی و تحلیل احساس یعنی “پیش‌بینی آینده از طریق تحلیل گذشته” هدف نهایی بخش مالی هر شرکت و سازمانی به شما می‌رود. آن‌ها...

۱۳۹۸-۰۱-۲۹

همایش هوش مصنوعی و علم داده در تجارت، نیویورک – ۲۸ و ۲۹ اسفند ۹۷

امروزه، ترکیب منابع داده‌های جدید، محاسبات ارزان و تکنیک‌های جدید هوش مصنوعی، به تغییرات بنیادین در استراتژی‌های هر شرکت، سازمان و ارگانی منجر می‌شود. برای دستیابی به یک استراتژی برنده...

۱۳۹۷-۱۰-۱۸