متخصصین علم داده

Tag: متخصصین علم داده

کنفرانس علم داده DataTalk، لندن – ۵ و ۶ تیر ۹۸

کنفرانس علم داده DataTalk یک رویداد مهم مرتبط با داده است که شامل کارگاه‌ها و کنفرانس‌های آموزشی مرتبط با این حوزه می‌شود. DataTalk یک کنفرانس الهام‌بخش به همراه کارگاه‌های آموزشی...

۱۳۹۸-۰۲-۲۴