قوانین هم آیندی

Tag: قوانین هم آیندی

مسیر طولانی تبدیل شدن به دانشمند بیگ دیتا+اینفوگرافی

  تصویر زیر نقشه دانشمند بیگ دیتا شدن را با الهام از نقشه مترو نشان می دهد.

۱۳۹۳-۰۶-۰۸