قماربازان

Tag: قماربازان

مرور رسانه ها، ۵ دی ۹۵

عرضه رسمی زبان برنامه نویسی پایتون ۳٫۶ فاس بایتس: زبان برنامه نویسی پایتون ۳٫۶ سرانجام به طور رسمی عرضه شد. در این نسخه در مقایسه با نسخه ۳٫۵ امکانات و...

۱۳۹۵-۱۰-۰۵