قلب خونین

Tag: قلب خونین

مروری بر رسانه های ۳۰مرداد ماه

  گروه دولت اسلامی در حال مهاجرت از توییتر است در واکنش به محدودیت‌های توییتر، اعضای گروه دولت اسلامی رشته حساب‌هایی را در سایت دایاسپورا ایجاد کرده‌اند و از امکانات...

۱۳۹۳-۰۵-۳۰