قفل نرم افزاری

Tag: قفل نرم افزاری

شکستن قفل تفنگ و تغییر هدف توسط هکرها

  بررسی محققان امنیتی رونا سندویک نشان میدهد هکرها میتوانند قفل نرم افزاری تفنگها را شکسته و خطرناک تر اینکه میتوانند جهت و هدف آن را به سمت دلخواه تغییر...

۱۳۹۴-۰۵-۰۸