قطعی اینترنت سوریه

Tag: قطعی اینترنت سوریه

قطعی اینترنت سوریه در سال ۲۰۱۲ توسط NSA انجام شده بود

امروز ادوارد اسنودن در مصاحبه مفصلی مطالب جدیدی را فاش کرده است؛ به طور مثال او گفته در سال ۲۰۱۲ اینترنت سوریه به مدت ۲ روز قطع شد که آن...

۱۳۹۳-۰۵-۲۲