قطار

Tag: قطار

تغییر مسیر قطار با هک سیستم هوشمند قطارهای لندن

پروفسور دیوید استاپلس(استاد دانشگاه لندن) هشدار داد که پروژه جدید بروزرسانی سیگنالهای سراسری راه آهن انگلستان راه هکرها را برای نفوذ به این سیستم های هموارتر میکند. هرچند اشتباهات انسانی...

۱۳۹۴-۰۲-۰۶