قسمت 7 فصل 6 سریال game of thrones

Tag: قسمت 7 فصل 6 سریال game of thrones

داده کاوی ۷۱ هزار توئیت مرتبط با قسمت ۷ فصل ۶ سریال game of thrones

در قسمت هفتم که با نام ” The Broken Man” در سه شنبه هفته گذشته منتشر شد، دو داستان اصلی که روایت شد، یکی بازگشت سگ تازی و دیگری چاقو خوردن...

۱۳۹۵-۰۳-۲۴