قزوین

Tag: قزوین

مروری بر رسانه های ۱۰ خرداد

نرم افزار داعشی برای فرار از کنترل اینترنتی حمله سایبری به سایت کنگره آمریکا اينستاگرام، اکانت امام خميني را حذف کرد موفقیت پژوهشگران ایرانی در ساخت فایروال بومی قزوین پایلوت...

۱۳۹۴-۰۳-۱۰