قدرت جنگ رسانه ای

Tag: قدرت جنگ رسانه ای

آیا هکرهای ایرانی همانند قدرت هکری، قدرت جنگ رسانه ای هم دارند؟

چند هفته پیش خبری ابتدا در رسانه های خارجی و سپس در رسانه های داخلی منتشر شد که به بررسی هکرهای ایرانی می پرداخت. این خبر شامل گزارش موسسه سایلنس...

۱۳۹۳-۱۰-۰۴