قدرت جریان ها

Tag: قدرت جریان ها

آیا رسانه های جمعی هنوز هم تاثیر گذارند؟

در این کلیپ کوتاه، نظریه ای جدید درباره ی تاثیر گذاری رسانه های جمعی بر روی ایجاد جریان ها در جامعه بیان شده است…

۱۳۹۶-۱۲-۲۷