قاسم سلیمانی

Tag: قاسم سلیمانی

مرور رسانه ها، ۵ خرداد ۹۵

صفحه اینستاگرام قاسم سلیمانی بسته شد نیریمیز؛صفحه منتسب به سردار قاسم سلیمانی با بیش از ۳۰۰ هزار عضو در اینستاگرام توسط این شبکه اجتماعی بسته شد، در این صفحه بیش...

۱۳۹۵-۰۳-۰۵