فییشنگ

Tag: فییشنگ

چطور از مورد هدف قرار گرفتن حمله‌های فیشینگ جلوگیری کنیم

زمانی که یک مهاجم ایمیل و یا لینکی ارسال می‌کند که به ظاهر یک لینک یا ایمیل معمولی به نظر می‌رسد اما در واقع یک بد افزار است، فیشینگ گفته...

۱۳۹۴-۰۷-۱۴