فیلم لایک

Tag: فیلم لایک

کلیپ کوتاه لایک! (لایک ها در شبکه های اجتماعی از نگاه دیگر)

  آیا به شبکه های اجتماعی از دریچه لایک ها نگاه کرده اید؟ آیا لایک زیاد چیز خوبیست یا چیز بدیست؟ در کلیپ لایک، به این پدیده نگاه متفاوتی شده...

۱۳۹۴-۰۴-۰۳