فیلمبرداری

Tag: فیلمبرداری

برنامکی برای ثبت خشونت های پلیس آمریکا

  برنامک هایی مانند  Im getting arrested و  Five O (برای سیستم عامل های مختلف) به معترضان خیابانی که ممکن است دوربین آنها در راهپیمایی توسط پلیس گرفته شود امکان...

۱۳۹۴-۰۱-۲۵