مرور برچسب

فرودگاه

اختراعات هفته گذشته

فورد امنیت ماشین هایش را بیشتر می کندکمپانی فورد سیستمی طراحی کرده است که ضربات مورب و اریب (10 تا 50 درجه) به ماشین را خنثی می سازد. مایکروسافت بهترین هدفون دنیا را اختراع کرد!این هدفون به کاربر خود اجازه می دهد که علاوه بر…

گیت های تشخیص چهره در فرودگاه های استرالیا

دولت استرالیا قصد دارد طی قراردادی 52میلیون دلاری با شرکت امنیتی vision box حدود 61 گیت الکترونیکی که قادر به تشخیص و اسکن چهره مسافران میباشد را تا سال 2019 در فرودگاه هایش تعبیه کند. این گیت ها قادرند چهره مسافران را با عکس…

تراشه ای فوق العاده حساس برای بو کشیدن بمب از فاصله ۱۶ فوتی

مراحل نمایشی امنیتی در فرودگاه به این زودی ها منسوخ نمیشوند. به هر حال آنها ممکن است قابل تحمل تر شوند اگر یک تیم از محققان اسرائیلی یک تراشه بسیار حساس تشخیص بمب بیاورند تا در صف بازرسی بتوسط آن شما را چک کنند. نمونه آزمایشی تراشه بو…