مرور برچسب

عایق صوتی

اختراعات هفته گذشته

فورد امنیت ماشین هایش را بیشتر می کندکمپانی فورد سیستمی طراحی کرده است که ضربات مورب و اریب (10 تا 50 درجه) به ماشین را خنثی می سازد. مایکروسافت بهترین هدفون دنیا را اختراع کرد!این هدفون به کاربر خود اجازه می دهد که علاوه بر…