شهرهای هوشمند

Tag: شهرهای هوشمند

تکنولوژی‌هایی که آینده انسان را متحول می‌کنند

دنیای فناوری و تکنولوژی به‌سرعت در حال تغییر است و این سرعت تغییرات باعث خواهد شد در آینده با جهان متفاوتی روبرو باشیم. آینده‌ای که در آن ربات‌ها و فناوری‌های...

۱۳۹۸-۰۳-۲۲

ابتکاری جدید برای راه اندازی شهرهای هوشمند ایمن

سه مرکز IOActive، کسپرسکی و ابر امنیتی قصد دارند با همکاری یکدیگر به بررسی و رفع مشکلات امنیت سایبر بپردازند تا بتوانند به رفع آنها شهرهای هوشمند ایمن را راه...

۱۳۹۴-۰۳-۰۷