شبکه اجتماعی بازیگران

Tag: شبکه اجتماعی بازیگران

مروری بر رسانه های فناوری یک شنبه ۲۶ مرداد

  در روز یکشنبه ۲۶ مرداد ۹۳ مهم ترین اخبار رسانه های فناوری به این ترتیب بودند: * آقای احمد سالک، نماینده محترم مجلس در مصاحبه ای گفتند چون فیسبوک...

۱۳۹۳-۰۵-۲۷