سفر به مریخ

Tag: سفر به مریخ

فیلم کوتاه تخیلی Wanderers (هنگامیکه منظومه شمسی توسط انسان فتح میشود)

در این فیلم بسیار زیبا و علمی تخیلی به نام Wanders ، زمانی به تصویر کشیده شده است که تمامی سیاره ها و سیارک های منظومه شمسی توسط انسان فتح شده...

۱۳۹۳-۰۹-۱۱