مرور برچسب

سفر به فضا

فیلم کوتاه تخیلی Wanderers (هنگامیکه منظومه شمسی توسط انسان فتح میشود)

در این فیلم بسیار زیبا و علمی تخیلی به نام Wanders ، زمانی به تصویر کشیده شده است که تمامی سیاره ها و سیارک های منظومه شمسی توسط انسان فتح شده است و انسانها در آن سیارات مشغول تحقیق و تفریح هستند...