مرور برچسب

سفارت

مرور رسانه ها ۲ تیر ماه

محافظت از خطوط تولیدی کشور در برابر بدافزارهابه گزارش مهر، سیستم تشخیص نفوذ صنعتی با قابلیت محافظت از خطوط تولیدی در سازمان های صنعتی در برابر حملات سایبری تولید و پیاده سازی شد. عادل ملک پور (مجری این طرح): سیستم تشخیص نفوذ صنعتی و…