سفارت

Tag: سفارت

مرور رسانه ها ۲ تیر ماه

محافظت از خطوط تولیدی کشور در برابر بدافزارها به گزارش مهر، سیستم تشخیص نفوذ صنعتی با قابلیت محافظت از خطوط تولیدی در سازمان های صنعتی در برابر حملات سایبری تولید...

۱۳۹۴-۰۴-۰۲