سری­ های زمانی

Tag: سری­ های زمانی

سمینار تحلیل داده‌های متنی برگرفته از شبکه‌های اجتماعی و اخبار آنلاین در پیش بینی‌های مالی

توضیحات بیشتر    مدرس سمینار:  علی حبیب نیا دکترای آمار و اقتصاد­سنجی از دانشکده علوم­ اقتصادی و سیاسی لندن متخصص در مباحث یادگیری ماشینی، تحلیل سری­ های زمانی، پیش­ بینی،...

۱۳۹۶-۱۲-۱۴