مرور برچسب

سری­ های زمانی

سمینار تحلیل داده‌های متنی برگرفته از شبکه‌های اجتماعی و اخبار آنلاین در پیش بینی‌های مالی

توضیحات بیشتر مدرس سمینار: علی حبیب نیادکترای آمار و اقتصاد­سنجی از دانشکده علوم­ اقتصادی و سیاسی لندن متخصص در مباحث یادگیری ماشینی، تحلیل سری­ های زمانی، پیش­ بینی، سیستم­ های غیر­خطی و ...مخاطبین سمینار:…