مرور برچسب

سرچ مکانی

وِیژگی جدید گوگل، صف ها را کوتاه خواهد کرد

انگلیسی ها به ایستادن در صف معروفند. اما حالا گوگل قصد دارد ویژگی جدیدی را در سرچ هایش اضافه کند تا به کوتاه شدن صف ها کمک کند.در این قابلیت گوگل در هنگام سرچ مکان هایی همانند رستورانها، فروشگاهها و... نموداری از میزان تردد افراد در…