مرور برچسب

سرویس مخفی آمریکا

مشاهدات جدید در مورد امنیت سایبری

سرویس مخفی آمریکا، سازمان جامعه مدنی و بخش مهندسی نرم افزار دانشگاه کارنگی ملون در حین برگزاری کنفرانس بلک هت 2015 ، دو نظرسنجی از 500 نفر از  مدیران و متخصصان امنیت در حوزه امنیت سایبری انجام داده اند که در ادامه به مرور آن می…