سرویس مخفی آمریکا

Tag: سرویس مخفی آمریکا

مشاهدات جدید در مورد امنیت سایبری

  سرویس مخفی آمریکا، سازمان جامعه مدنی و بخش مهندسی نرم افزار دانشگاه کارنگی ملون در حین برگزاری کنفرانس بلک هت ۲۰۱۵ ، دو نظرسنجی از ۵۰۰ نفر از  مدیران...

۱۳۹۴-۰۵-۲۵