Tag: سروش

مرور رسانه ها، ۱۴ بهمن ۹۴

خواندن مغز ممکن شد مرور رسانه ها: محققان الگوریتمی ابداع کرده اند که با آنالیز سیگنالهای مغزی نشان می دهد فرد دقیقا در حال مشاهده چه چیزی است . درحقیقت...

۱۳۹۴-۱۱-۱۴