سرقت خودرو

Tag: سرقت خودرو

خودروهای جدید، راحت تر دزدیده می شوند!

اداره جرایم ملی آمریکا در گزارشی هشدار داد که با توجه به پیشرفته شدن خودروها و استفاده انواع تکنولوژی در آنها، اما سارقان به روشی دست یافتند که بوسیله یک...

۱۳۹۳-۰۵-۲۱