مرور برچسب

سرعت اینترنت آمریکا

عصبانیت آمریکایی ها از کمیسیون ارتباطات و حدود ۴۳۷۷ بار تکرار یک کلمه رکیک در کامنتها

مردم آمریکا به شدت درباره از دست رفتن قانون بی طرفی در وب و در نتیجه کاهش سرعت اینترنت، عصبانی هستند بر اساس قوانین موجود در زمینه بی‌طرفی اینترنت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت حق ندارند با دریافت هزینه بیشتر خدمات بهتری…