مرور برچسب

سرباز سایبری

انگلیس برای استعمارگری اش از شبکه های اجتماعی مدد می گیرد

بین انگلیس و آرژانتین از سال 1833 در باره مالکیت جزایر فالکلند، مناقشه ای طولانی بر قرار است. این جزایر فعلا جزء خاک انگلیس به شمار می آید اما آرژانتین معتقد است این جزایر مورد استعمار نگلیس قرار گرفته و باید به آرژانتین باز گردانده…