Tag: سربازان

آشنایی با چند پروژه دارپا

    طرحهای مرکز تحقیقات دفاعی آمریکا (دارپا) علی رغم اینکه بسیار غیر واقعی می نمایند ولی کاربردهای فراوان در حوزه نظامی دارند. در اینجا به ۲طرح جالب این مرکز...

۱۳۹۴-۰۱-۰۸