مرور برچسب

سدان

خودرویی با قابلیت تشخیص مواد مخدر

یک استاد شیمی در تگزاس آمریکا سدان فورد الکتریکی خود را پس از خرید، به طور منحصر به فردی (و احتمالا به صورت غیر قانونی ) ارتقا داده است و آن را به یک دستگاه مواد مخدر یاب مجهز کرده است که می تواند مقادیر کمی از مواد غیر قانونی و مخدر را در…