مرور برچسب

ستاره

عکس روز به انتخاب ناسا – سیاه چاله

در این عکس هنرمندانه، باد های متلاطمی از گاز در حال چرخش به دور یک سیاه چاله را مشاهده میکنید.مقداری از این گاز ها به صورت مارپیچ به درون سیاه چاله کشیده میشوند اما بخش دیگر آن در اطراف سیاه چاله ورم کرده است. یک سیاه چاله جایی در فضا…