۱۰ مهارتی که نیاز دارید تا بتوانید در انقلاب صنعتی چهارم رشد کنید.
Permalink

۱۰ مهارتی که نیاز دارید تا بتوانید در انقلاب صنعتی چهارم رشد کنید.

پنج سال بعد، بیش از یک سوم  (۳۵٪) از مهارت های که در نیروی کار…

ادامه مطلب...

رشد ۵۴ درصدی فیسبوک در سال ۲۰۱۴
Permalink

رشد ۵۴ درصدی فیسبوک در سال ۲۰۱۴

بر اساس جدیدترین گزارش فیسبوک در سال ۲۰۱۴ رشد ۵۴ درصدی داشته. تعداد کاربران فیسبوک…

ادامه مطلب...