تاثیرات مدت نگاه کردن به صفحه نمایش در خواب نوجوانان
Permalink

تاثیرات مدت نگاه کردن به صفحه نمایش در خواب نوجوانان

نتایج بررسی محققان نروژی روی ۱۰۰۰۰ نفر نوجوان بین ۱۶ تا ۱۹ سال نشان می…

ادامه مطلب...