مرور برچسب

تشخیص

خودرویی با قابلیت تشخیص مواد مخدر

یک استاد شیمی در تگزاس آمریکا سدان فورد الکتریکی خود را پس از خرید، به طور منحصر به فردی (و احتمالا به صورت غیر قانونی ) ارتقا داده است و آن را به یک دستگاه مواد مخدر یاب مجهز کرده است که می تواند مقادیر کمی از مواد غیر قانونی و مخدر را در…

چگونه بیگ دیتا به کشف فسادهای مالی کمک می کند؟

روش های تقلب مالی و فساد اقتصادی در حال پیچیده تر شدن می باشد، بنابراین روش های مبارزه با آن نیز نیاز به تکامل و کامل شدن دارد. بیگ دیتا، روش ها و تکنیک هایی برای تشخیص تقلب مالی و پیشگیری از آن را با استفاده از تجزیه و تحلیل رفتاری و تشخیص…

نقش ابر داده (بیگ دیتا) برای تشخیص بهتر فقر و ریشه کن کردن آن، مطالعه موردی از سنگال

تخمین زده می شود که 95 اشتراک تلفن همراه به ازای هر 100 نفر در سراسر جهان وجود دارد و این باعث رونق اقتصادی در کشورهای در حال توسعه  شده است که در آن تعداد کاربران تلفن همراه به سرعت موشک در حال افزایش است. در واقع در سال های اخیر ،…

استفاده از بیگ دیتا برای بهبود در تشخیص بیماری

جرمی هاوارد (داده کاو) یک پتنت برای استفاده از بیگ دیتا در علم پزشکی و با استفاده از machine learning ارائه کرده که در آن تمامی عکس های اشعه ایکس درمانگاه ها،دستخط پزشکان،نتایج آزمایشات و سوابق بیماران برای داده کاوی بیمارستانها توسط یک…