بازسازی اندام در انسان می تواند امکان پذیر باشد
Permalink

بازسازی اندام در انسان می تواند امکان پذیر باشد

دانشمندان با بررسی ژنتیکی بر روی گونه های مختلفی از حیوانات توانستند ژن بازسازی این موجودات را شناسایی کنند…

ادامه مطلب...