تاثیر

Tag: تاثیر

از کلان داده تا تاثیرات بزرگ

کسب‌وکار هوشمند و تحلیل آن تبدیل به یک حوزه مهم مطالعاتی برای محققان و پژوهشگران شده ‌است. بازخورد و تأثیر مشکلات مرتبط با داده باعث شد که به حل آن...

۱۳۹۴-۰۹-۰۵