تابع

Tag: تابع

رشد بیگ دیتا در آسیا

  تحقیقات انجام شده توسط فورستر نشان میدهد که در آسیا و اقیانوسیه هزینه تجزیه و تحلیل ترافیک حداقل ۱۰% رشد را شاهد بوده است. روند رشد بیگ دیتا ها...

۱۳۹۳-۰۹-۰۲