تأیید هویت

Tag: تأیید هویت

ده فناوری که در آینده بخش عمومی فناوری اطلاعات را هدایت خواهد کرد

وزارت خدمات عمومی، فهرستی از فناوری های برترش را برای قرارداد فراگیر دولتی آماده کرده است؛ این ده فناوری، دربردارنده مواردی است که وزارت خدمات عمومی باور دارد که خدمات...

۱۳۹۴-۰۴-۳۱