مرور برچسب

برنامه ریزی

ادغام هوش تجاری و برنامه ریزی منابع سازمانی در سازمان ها

هوش تجاری و برنامه ریزی منابع سازمانیدر اقتصاد رقابتی امروز مفاهیم پیچیده هوش تجاری (BI) و برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) یک ابزار استراتژیک کلیدی است که دارای تاثیر مستقیم بر روی موفقیت هر پروژه است. به تازگی، برنامه های کاربردی ERP…

کسب و کار هوشمند

تاکنون ميلياردها دلار براي نرم افزارهاي مديريت ارتباط با مشتري، برنامه ريزي منابع بنگاه، مديريت زنجيره تامين و مديريت پروژه سازمان هزينه شده است. هرچند که اين نرم افزارها مي توانند كارايي و اثربخشي سازمان را بهبود بخشند، حجم عظيمي از داده…