ایمیل امن

Tag: ایمیل امن

چگونه بدور از چشمان NSA ایمیل بفرستیم

پس از افشا شدن جاسوسی های آژانس امنیت ملی آمریکا در زمینه رصد و مشاهده ایمیل مردم عادی، برنامه های زیادی به منظور رمزگذاری ایمیل و فرستادن ایمیل امن عرضه...

۱۳۹۳-۰۴-۳۱