انگشت اشاره

Tag: انگشت اشاره

اگر انگشت کوچک نداشتیم، شاید دنیای اسمارت فون ها بوجود نمی آمد؟

  حتما تا به حال به تاثیر انگشت کوچک خود فکر نکرده اید. ویا ان را اصلا به حساب نمی آوردید و فکر می کردید مهم ترین عضو بدن برای...

۱۳۹۳-۰۴-۲۴