روبات هایی با قابلیت اسکن به وسیله Wifi
Permalink

روبات هایی با قابلیت اسکن به وسیله Wifi

  محققان دانشگاه کالیفرنیا اقدام به ساخت روباتی کردند که قادر است به وسیله امواج…

ادامه مطلب...