مرور برچسب

اسپانیا

نرخ استفاده از اینترنت در جهان

نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد که نرخ استفاده از اینترنت در کشور کره جنوبی 94 درصد، استرالیا 93درصد، کانادا 90 درصد و بریتانیا، ایالات متحده، اسپانیا و آلمان 80 رصد میباشد. همچنین نرخ استفاده در کشورهای نوظهور عبارت است از: روسیه…