اسپانیا

Tag: اسپانیا

نرخ استفاده از اینترنت در جهان

  نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد که نرخ استفاده از اینترنت در کشور کره جنوبی ۹۴ درصد، استرالیا ۹۳درصد، کانادا ۹۰ درصد و بریتانیا، ایالات متحده، اسپانیا و آلمان...

۱۳۹۴-۱۲-۰۵