مرور برچسب

استون مارتین

فورد پیش به سوی علم داده

شرکت خودروسازی فورد یک آزمایشگاه در سیلیکون ولی برای بهبود اتومبیل های خود از لحاظ مصرف سوخت، گازهای گلخانه ای، ایمنی و کیفیت تولید با علم بیگ دیتا ایجاد کرده است.این شرکت با جمع آوری اطلاعات از  4میلیون خودروش (پیش از 4میلیون) در شرایط…