فورد پیش به سوی علم داده
Permalink

فورد پیش به سوی علم داده

شرکت خودروسازی فورد یک آزمایشگاه در سیلیکون ولی برای بهبود اتومبیل های خود از لحاظ…

ادامه مطلب...