استون مارتین

Tag: استون مارتین

فورد پیش به سوی علم داده

شرکت خودروسازی فورد یک آزمایشگاه در سیلیکون ولی برای بهبود اتومبیل های خود از لحاظ مصرف سوخت، گازهای گلخانه ای، ایمنی و کیفیت تولید با علم بیگ دیتا ایجاد کرده...

۱۳۹۳-۰۶-۱۶