علم داده به کمک موجودات زنده می آید
Permalink

علم داده به کمک موجودات زنده می آید

محققان شرکت HP با جمع آوری داده ها و آنالیز اطلاعات بدست آمده از حسگرهای…

ادامه مطلب...