استوایی

Tag: استوایی

علم داده به کمک موجودات زنده می آید

محققان شرکت HP با جمع آوری داده ها و آنالیز اطلاعات بدست آمده از حسگرهای حرکتی و با استفاده از عکس ها و شرایط آب و هوایی در جنگل های...

۱۳۹۳-۰۶-۲۵